สื่อรณรงค์

สปอตณรงค์สิทธิผู้โดยสารสาธารรณะ

  ร่วมรณรงค์และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้บริบริการรถโดยสารสาธารณะร่วมกันได้ค่ะ


เรื่องที่ 1 จุดสิ้นสุดของการเดินทาง

เวลา 1.15. นาที
download ร่วมเผยแพร่

{mp3 height="200"}01-Track{/mp3}เรื่องที่ 2 ส่งท่านโดยทุพพลภาพ

เวลา 1.10 นาที
download ร่วมเผยแพร่
{mp3 height="200"}02-Track{/mp3}


เรื่องที่ 3 รถเมล์ด่วน

เวลา 1.04 นาที
download ร่วมเผยแพร่
{mp3 height="200"}03-Track{/mp3}


เรื่องที่ 4 ไม่ใช่เรื่องกรรมเวร

เวลา 0.5 นาที
download ร่วมเผยแพร่
{mp3 height="200"}04-Track{/mp3}


เรื่องที่ 5 ละครวิทยุ สิทธิของตัวเอง

เวลา 3.0 นาที
download ร่วมเผยแพร่
{mp3 height="200"}05-Track{/mp3}

 

พิมพ์ อีเมล