สื่อรณรงค์

ถามมา ตอบไป เมื่อบริษัทประกันภัยขอใบรับรองแพทย์ตัวจริงให้ได้หรือไม่

59 q6
ถาม
บริษัทประกันภัยขอใบรับรองแพทย์ตัวจริงให้ได้หรือไม่


ตอบ ใบรับรองแพทย์ถือเป็นเอกสารรับรองการรักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บ ควรถ่ายเป็นสำเนาแล้วส่งมอบให้บริษัทประกัน
สิ่งที่ควรทำเมื่อให้เอกสารกับบริษัทประกันภัย
บันทึกว่า / ใครเป็นผู้รับเอกสาร / วันเดือนปีที่รับเอกสาร / ใช้เอกสารเพื่อทำอะไร
และเก็บรายละเอียดนั้นเป็นหลักฐานยืนยัน ป้องกันบริษัทประกันภัยปฏิเสธการรับเอกสาร

ชุดคำถาม รู้ไว้ใช้สิทธิเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พิมพ์ อีเมล