สื่อรณรงค์

10 ข้อ รถตู้ไม่ปลอดภัย

danger van

10 เหตุผลรถตู้ที่เราโดยสารกันอยู่จัดเป็นรถตู้ไม่ปลอดภัย


1. รถตู้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นรถโดยสาร
2. รถตู้โดยสารถูกปรับเพิ่มที่นั่ง ตามความต้องการของลูกค้าทำให้รถตู้มีสภาพถูกดัดแปลง
3. เพื่อการลดต้นทุนด้านพลังงานน้ำมันต้องปรับระบบมาใช้ก๊าซ เป็นพลังงานเชื้อเพลิง
4. ต้องติดตั้งถังก๊าซอย่างน้อย 2 ถังไว้บริเวณท้ายรถ
5. การเพิ่มจำนวนที่นั่งและติดตั้งถังก๊าซทำให้น้ำหนักรถเพิ่ม ทำให้เสี่ยงต่อการเสียสมดุลขณะขับขี่
6. ประตูรถเป็นประตูที่มีทางเดียว หากรถเกิดพลิกคว่ำ ตะแคงซ้ายจะเปิดประตูไม่ได้
7. ประตูฉุกเฉินท้ายรถ ไม่สามารถใช้งานได้เพราะมีที่นั่งแถวหลังสุดขวางไว้
8. หน้าต่างมีขนาดเล็กเกินกว่าคนจะออกได้
9. ผู้ใช้บริการต้องโดยสารในสภาพที่แออัดเบียดเสียด
10. เข็มขัดนิรภัยมีแต่อยู่ในสภาพมัด ใช้งานไม่ได้

พิมพ์ อีเมล