สื่อรณรงค์

อย่าปล่อยให้ถูกทิ้งกลางทาง

600607 road

มาตรา 104 ประกอบ 127 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถ ทำให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจดหมายปลายทาง ทั้งที่ได้จ่ายค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รู้สิทธิ์เมื่อถูกทิ้งกลางทาง
1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยระบุรายละเอียดการเดินทาง จุดขึ้นรถ จุดหมาย รายละเอียดรถโดยสารพร้อมหลักฐาน ตั๋วเดินทาง ชื่อบริษัท หมายเลขทะเบียนรถ
2.ทำหนังสือร้องเรียนไปที่หน่วยงานดูแลเรียกค่าชดเชย เช่น รถต่างจังหวัดได้แก่ บริษัทขนส่ง (จำกัด) บขส. รถโดยสารในกรุงเทพนั่นคือ ขสมก. แจ้งการกระทำและเรียกค่าชดเชยเยียวยาได้ เช่นถูกทิ้งในที่เปลี่ยว ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเช่นค่าจัดจ้างเหมารถ หรือบางคนประชุม ทำให้พลาดการประชุม สามารถเรียกร้องให้เยียวยาได้

พิมพ์ อีเมล