เลือกใช้ 'ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ' อย่างไร ให้ปลอดภัย

600810 file1

เลือกใช้ 'ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ' อย่างไร ให้ปลอดภัย

1. แสดง 'ใบอนุญาตประกอบกิจการ' ไว้ที่ตู้ให้เห็นชัดเจน (มีอายุ 1 ปี)
2. สถานที่ตั้งห่างไกลจากท่อระบายน้ำ ตลาดสด แหล่งขยะ ปลอดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค อย่างหนู แมลงวัน แมลงสาบ
3. ตู้ยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม. สภาพตู้น้ำสะอาด ไม่มีฝุ่นจับหนา ไม่ผุกร่อน รั่วซึม หรือเป็นสนิม
4. แสดงการจดบันทึก วัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองทุกครั้ง
5. แสดง วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และมีคำเตือน 'ตัวอักษรสีแดง' บนพื้นสีขาว ระบุว่า "ระวังอันตรายหากไม่ตรวจสอบวันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
6. ห้องจ่ายน้ำไม่มีคราบสกปรก ตะไคร่น้ำ หรือน้ำขัง สภาพฝาปิดห้องจ่ายน้ำ ไม่ชำรุดแตกหัก
7. หัวจ่ายน้ำไม่มีคราบตะไคร่น้ำ หรือสนิมจับ และควรล้างภาชนะให้สะอาดก่อนบรรจุน้ำขณะรองน้ำ ปากภาชนะไม่จ่อติดหัวจ่ายน้ำ

"น้ำดื่มต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ" การบริโภคน้ำดื่มที่ไม่สะอาด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อมูลจาก: คณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.)

ดาวน์โหลด "คู่มือเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ"
คลิก >> https://goo.gl/JeyWrS
#ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

พิมพ์ อีเมล

Infographic รณรงค์

IMAGE ระวัง"ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ" ก่อ22โรคร้ายในห่วงโซ่อาหาร
แพทย์สมาคมเซลล์ฯ เผยงานวิจัยจากอเมริกา...
IMAGE GMOs อาหารที่เราควรจะรับหรือเลี่ยง
สถานการณ์เรื่องจีเอ็มโอ ในประเทศไทยขณะนี้...
IMAGE บอกหน่อย 1 วัน คนไทยใช้ไฟเท่าไร
บอกหน่อยได้มั้ย?? แต่ละวัน แต่ละเวลา คนไทยใช้ไฟเท่าไร...
IMAGE กิจกรรมต้อนรับวันสงกรานต์
ข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง...
IMAGE การใช้ไฟฟ้าสูงสุด VS ซ่อมท่อ LPG
ช่วงพีคหรือช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละปี...