การใช้ไฟฟ้าสูงสุด VS ซ่อมท่อ LPG

ช่วงพีคหรือช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละปี แสดงอยู่ที่เว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=category&id=193%3A2011-05-08-06-52-33&layout=blog&Itemid=715 บ่งชี้ว่าช่วงพีคมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และในปี 2555 พีคไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อ 26 เม.ย.2555 ดังนั้น เมื่อรู้ภาพเช่นนี้อยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจริงๆ การซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบการจ่ายก๊าซควรจะออกแบบให้หลีกเลี่ยงในช่วงพีคนี้ออกไป เช่น ไปซ่อมหน้าหนาวที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยก็ย่อมได้ แต่กลับจะมาเร่งซ่อมในช่วงพีค เหมือนจะแกล้งให้คนไทยได้จ่ายค่าไฟแพงๆโดยไม่จำเป็น

จำนวนผู้เข้าชม {hits}2766{/hits}ครั้ง
ข้อมูลจาก Goosoogong

พิมพ์ อีเมล

Infographic รณรงค์

IMAGE ระวัง"ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ" ก่อ22โรคร้ายในห่วงโซ่อาหาร
แพทย์สมาคมเซลล์ฯ เผยงานวิจัยจากอเมริกา...
IMAGE GMOs อาหารที่เราควรจะรับหรือเลี่ยง
สถานการณ์เรื่องจีเอ็มโอ ในประเทศไทยขณะนี้...
IMAGE บอกหน่อย 1 วัน คนไทยใช้ไฟเท่าไร
บอกหน่อยได้มั้ย?? แต่ละวัน แต่ละเวลา คนไทยใช้ไฟเท่าไร...
IMAGE กิจกรรมต้อนรับวันสงกรานต์
ข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง...
IMAGE การใช้ไฟฟ้าสูงสุด VS ซ่อมท่อ LPG
ช่วงพีคหรือช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละปี...