คปภ.ชงเกณฑ์ ประกันคุมผับ จ่ายต่ำสุด5ล.

 คปภ.คลอดแบบประกันใหม่คุ้มครองคนเที่ยวผับ รับกฎใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยจะออกมาใช้คุมสถานบริการ

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเพื่อรองรับกับ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ...” ที่กระทรวงมหาดไทยจะออกบังคับใช้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

“จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ซานติก้าผับเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา นอกจากคปภ.จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ยังได้ร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยจัดทำกรมธรรม์ดังกล่าวขึ้น เพื่อเตรียมการรองรับกับกฎกระทรวงมหาดไทย ที่จะมีขึ้น และจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ ซึ่งการทำกรมธรรม์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินให้กับเจ้าของสถานบริการและผู้ประสบภัยอีกด้วย” นพ.พฤฒิชัย กล่าว

ทั้งนี้ กรมธรรม์ดังกล่าวคปภ. ได้กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อปีที่ 6,000-1 หมื่นบาท ขึ้นอยู่กับประเภทสถานบริการ โดยให้ความคุ้มครองในกรณีที่ 1.เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อคน 2.ค่ารักษาพยาบาลไม่ ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อคน และ 3.ทรัพย์สินบุคคลภายนอกชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามความคุ้มครองข้อ (1) (2) และ (3) รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อครั้ง
นสพ. โพสต์ทูเดย์  05/09/52

Tags: ซานติก้า

พิมพ์ อีเมล