สคบ.อนุญาต ขายประกันทางโทรศัพท์ต่อได้

สคบ.พอใจในเกณฑ์ปฏิบัติของธุรกิจประกันภัย หากผู้ถูกขายไม่อนุญาตเสนอขายจะไม่รบกวนอย่างน้อย 6 เดือน และพร้อมแจ้งที่มาของข้อมูลผู้ถูกเสนอขายหากต้องการทราบและหากไม่พอใจยกเลิกได้ภายใน 30 วัน

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ผลการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถึงเกณฑ์การขายประกันทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2552 ที่ผ่านมา ทางสคบ. มีความพอใจในเกณฑ์การปฏิบัติของธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจประกันชีวิตและ ธุรกิจประกันวินาศภัย โดยจะนำแนวทางของธุรกิจประกันภัยไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการขายสินค้าทางโทรศัพท์กับธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องจากเกณฑ์การขายประกันทางโทรศัพท์ของธุรกิจประกันภัย ได้ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกตัดสินใจเลือกรับความคุ้มครองอย่างโปร่งใส ชัดเจน เช่น การแจ้งชื่อ ใบอนุญาตตัวแทน บริษัทประกันที่ตัวแทนสังกัด และการขอเสนอขายประกัน พร้อมกับขออนุญาตบันทึกการสนทนา หากผู้ที่ถูกขายประกันทางโทรศัพท์ไม่อนุญาตก็จะหยุดดำเนินการทันที พร้อมกับบันทึกรายชื่อไว้เพื่อจะได้ไม่ทำการโทร.ไปเสนอขายอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน

นอกจากนี้ หากผู้ที่ถูกเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ต้องการทราบที่มาของข้อมูล ทางตัวแทนจะต้องแจ้งให้ทราบถึงที่มาดังกล่าวก่อนที่จะมีการหยุดสนทนา

กรณีมีการตอบตกลงที่จะซื้อประกันทางโทรศัพท์ จะต้องมีการ โทร.ไปยืนยันอีกครั้งหลังจากปิดการขายไปแล้ว 7 วัน เพื่อยืนยันความต้องการ และให้สิทธิตัดสินใจรับความคุ้มครองอีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หากไม่พอใจจะต้องยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วันดังกล่าว ทางบริษัทประกันจะคืนเงินเบี้ยประกันให้ครบทั้งจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นายสาระ กล่าวว่า ประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนสคบ. คือการสร้างความรำคาญ ไม่ได้ร้องเรียนเพราะไม่ชอบธุรกิจประกันภัย เกณฑ์นี้ออกมาเพื่อให้การขายประกันทางโทรศัพท์มีมาตรฐานสูงขึ้น ไม่ก่อความรำคาญกับประชาชน เพราะยังมีผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบายจากการซื้อประกันทางโทรศัพท์อีกจำนวนมาก คาดว่าปีนี้เฉพาะธุรกิจประกันชีวิตจะมียอดขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท


ข้อมูลจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ 9 ก.ค. 52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน