บริการสุขภาพ

เครือข่ายผู้เสียหาย ยื่น 5.6 หมื่นชื่อ หนุนรัฐให้ออกกม.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข

600803 newsffc2
เมื่อวันที่ 6 สค. 60 ที่สำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ โดยนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ได้เข้ายื่นรายชื่อ จำนวน 56,000 รายชื่อ ที่ร่วมกันลงชื่อเพื่อสนับสนุน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ... เพื่อเร่งรัดนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวเข้าสู่คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งช่วยผลักดันให้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหมอและคนไข้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จี้ ‘ปิยะสกล’ กล้าแก้กฎหมายให้ สปสช.จัดซื้อยาร่วม – ต่อรองราคายา เพื่อประโยชน์ประชาชน

600802 newsกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเสนอให้หมอปิยะสกลผ่าทางตัน ต้องแก้กฎหมายให้ สปสช.ดำเนินการได้ กรณีการจัดซื้อยาร่วมที่ สตง.ชี้ว่าบอร์ดหลักประกันสุขภาพฯ ไม่มีอำนาจดำเนินการ เนื่องจากไม่กำหนดในกฎหมาย แม้ที่ผ่านมา 10 ปีได้ดำเนินการจัดซื้อมาโดยตลอดในกลุ่มยาที่จำเป็น ยาต้านไวรัสเอชไอวี ยาบัญชี จ.2 ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ส่วนใหญ่เป็นยารักษามะเร็ง ยาละลายลิ่มเลือด ตลอดจนยาแก้พิษ วัสดุการแพทย์ เช่น ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ น้ำยาล้างไต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กก.สปสช.ภาค ปชช.เสนอ รมว.สธ.แก้ กม.บัตรทองประเด็นที่ต้องใช้คำสั่ง คสช.แก้ ส่วนที่เห็นต่างให้ศึกษาเพิ่ม

600724 newsกรรมการภาคประชาชนในบอร์ดหลักประกันสุขภาพและบอร์ดควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุข สปสช.ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอให้แก้กฎหมายบัตรทองตามคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมให้ สปสช.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างขอให้ชะลอและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน