สื่อรณรงค์

ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

13652917 1055389434552290 2650431070797703536 oถาม ...ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ตอบ
ผู้บาดเจ็บเรียกค่าชดเชยเยียวยาได้ เช่น บางคนขาหัก ต้องใส่เหล็กดามไว้ภายใน จะผ่าตัดออกได้ในอีก 1 ปี ข้างหน้า โดยไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาเดินได้หรือไม่ ต้องทำกายภาพบำบัดนานแค่ไหน สามารถเรียกค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

เอกสารใช้เบิกกับบริษัทประกันภัย
1. ใบรับรองแพทย์

พิมพ์ อีเมล