สื่อรณรงค์

เมื่อต้องหยุดงานพักรักษาตัว เรียกค่าเสียหายได้ไหม

59 q7
ถาม...เมื่อต้องหยุดงานพักรักษาตัว เรียกค่าเสียหายได้ไหม


ตอบ...เมื่อต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องไม่ว่าจะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน สามารถเรียกค่าชดเชยการขาดรายได้จากการทำงานได้
เอกสารใช้เบิกกับบริษัทประกันภัย
1. ใบรับรองแพทย์
2. ใบรับรองเงินเดือน กรณีทำงานประจำ

ชุดคำถาม รู้ไว้ใช้สิทธิเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พิมพ์ อีเมล