สื่อรณรงค์

85 เส้นทาง 145 จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

dang1

#เส้นทางเสี่ยง เป็นเส้นทางที่มีความชันเกิน 7% และเป็นทางโค้งต่อเนื่องระยะทางตั้งแต่ 3 กม.ขึ้นไป กรมทางหลวง รวบรวมไว้เมื่อปี 2557 มีถึง 85 เส้นทาง

ใกล้สงกรานต์กันแล้ว Admin ชวนคุณมาสำรวจเส้นทางทางเสี่ยงกันนะ

 dang2

dang3

dang4

dang5

dang6

dang7

dang8

dang9

พิมพ์ อีเมล