สื่อรณรงค์

เหตุผลที่จำกัดความเร็วรถตู้โดยสาร -info

580826 infographic

รถตู้โดยสารบรรทุกน้ำหนักเกิน จาก 15 ที่นั่ง น้ำหนักรวม 3,350 กิโลกรัม และน้ำหนักด้านหลังจะมากกว่าด้านหน้า การขับรถด้วยความเร็วจึงมีผลต่อการบังคับขณะวิ่ง


1. เสี่ยงให้เกิดรถตู้หลุดโค้ง
2. รถท้ายปัด
3. ล้อหน้าล็อคไถล เมื่อเบรกทางตรง
4.ล้อหลังล๊อก ขณะเบรกทางโค้ง

พิมพ์ อีเมล