สื่อรณรงค์

4 เหตุผลที่รถตู้ที่ไม่ควรบรรทุกเกิน

580817 newscar

เมื่อรถตู้โดยสาร 15 ที่นั่งเต็มคันจะมีน้ำหนัก 3,350 กิโลกรัม เพราะต้องแบกถังก๊าซ 2 ถังและเนี้อก๊าซ ไว้ด้านท้ายรถ ซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ในการขับขี่ที่เป็นอันตรายเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอุบัติเหตุ

1. รถตู้หลุดโค้ง รถเสียหลักหลุดโค้ง เพราะล้อหลังมีน้ำหนักหรือแรงกดมากกว่าที่ล้อหน้า หากเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงจะหลุดโค้งได้
2. รถท้ายปัด เกิดขึ้นได้กับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้า ท้ายรถจะหมุนปัดมากกว่ารัศมีความโค้งของถนนทั้งที่ส่วนหน้าของรถเลี้ยวปกติ
3. ล้อหน้าล็อคไถล เมื่อเบรกทางตรง ด้วยน้ำหนักด้านท้ายรถที่มากทำให้แรงเบรกล้อหน้าและล้อหลังไม่เท่ากัน อาจทำให้ล้อหน้าล็อค และไถลไปกับพื้นถนน ทำให้บังคับทิศทางการเลี้ยวไม่ได้
4.ล้อหลังล๊อก ขณะเบรกทางโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็ว การเหยียบเบรกแรงจะทำให้ ล้อหลังล๊อก ไถลไปกับพื้นถนน เกิดขึ้นได้บ่อยกับรถที่มีน้ำหนักหรือแรงกดที่ล้อหลังมาก

รู้ไหมว่า...กรมการขนส่งทางบก ได้จำกัดความเร็วของรถตู้โดยสารสาธารณะ ไว้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถโดยสารปลอดภัยเราสร้างได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 125

พิมพ์ อีเมล