สื่อรณรงค์

หนังสือบันทึกคดีรถโดยสารสาธารณะ

book note-carงานสังเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษาการใช้สิทธิของผู้ประสบภัยรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค จำนวน 17 ชีวิต

580612 icondown

พิมพ์ อีเมล