อาสาสมัคร / Volunteers

1) รับอาสาสมัคร รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 อัตรา

 JobComplaint001

 

2) รับอาสาสมัคร ช่วยแปลภาษาอังกฤษ (Translator)

จาก เวปไซท์ http://www.aseanconsumer.org/alerts/
เพื่อให้ผู้บริโภคเท่าทันว่า มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง
ที่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ เอาออกจากตลาด
เวปไซท์นี้ เป็นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน
ที่มีการรายงานผลิตภัณฑ์ที่ให้นำออกจากตลาด (Products Alert)

 

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.02 248 3734 ถึง 37 แฟกซ์ 02 248 3733
จันทร์-ศุกร์ ( 9.00 - 17.00 น.) 
เว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือส่ง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test