ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสาร ยื่นกรมขนส่งฯ เร่ง บ. เปรมประชาฯ ชำระหนี้ หลังล่าช้ากว่า 2 ปี

 70169395 755023194917913 369090677461483520 n 3

กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสาร และเครือข่ายผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมขนส่งฯ เร่ง บ. เปรมประชาฯ ชำระหนี้ตามคำพิพากษา หลังล่าช้ากว่า 2 ปี พร้อมยื่น 4 ข้อเสนอคุมเข้มความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค

จากกรณี รถโดยสารประจำทาง บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด ได้พลิกคว่ำที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 61 คน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้ให้ความช่วยเหลือในการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค กระทั่งปี 2560 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย เป็นจำนวนเงินรวมมากกว่า 2.6 ล้านบาท แต่จนถึงปัจจุบันกลุ่มผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยา หรือการแสดงความรับผิดชอบใดๆ

ล่าสุด (11 กันยายน 2562) กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารบริษัท เปรมประชาฯ พร้อมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ จึงเดินทางไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอให้กรมขนส่งฯ ดำเนินการกับบริษัทฯ ให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีนายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนรับหนังสือ 

71181391 2896970506999521 957976649893150720 n

 

นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย มพบ. กล่าวว่า ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย มีเพียงส่งทนายไปเจรจาต่อรองเพื่อลดเงินเยียวยาเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบดูที่ศาลก็พบว่าไม่มีการวางเงินเพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาแต่อย่างใด

70623666 707581743092250 9079064730596802560 n

นายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความอาสา มพบ. กล่าวว่า ในระหว่างการดำเนินคดี ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ถูกฟ้องล้มละลายและอยู่ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง มาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 และต่อมาบริษัทฯ ถูกพิพากษาให้ล้มละลายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดยตลอดเวลาที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย บริษัทฯ ก็ยังคงประกอบธุรกิจรับส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ และยังสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการเดินรถต่อนายทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่ถูกฟ้องล้มละลายได้ โดยที่ไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวอีกว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงการยอมให้มีผู้ประกอบการขนส่งที่ขาดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระบบบริการขนส่งสาธารณะ และการยอมให้มีรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัยในการให้บริการขนส่งมวลชนกับประชาชน รวมถึงการไม่มีกฎหรือระเบียบในการตรวจสอบประวัติหรือสถานะของผู้ประกอบการขนส่งที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่จะต้องได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

70181686 2334810806848387 4205732663161520128 n

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า สิ่งที่กังวล คือ การไม่มีทางเลือกของประชาชน เพราะบริษัท เปรมประชาฯ เป็นเพียงบริษัทฯ เดียวที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องใช้บริการ ซึ่งหากยังปล่อยให้บริษัทฯ ดังกล่าวทำธุรกิจรถขนส่งสาธารณะโดยไม่มีคุณภาพ และไม่มีความรับผิดชอบก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นซ้ำอีก

นอกจากนี้ นางสุภาพรเสนอว่า อยากให้มีตัวแทนองค์กรผู้บริโภคในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมขนส่งประจำจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ด้วย

69610261 2364991253615927 2698222429578199040 n

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ และกลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารบริษัท เปรมประชาขนส่งฯ จึงขอเรียกร้องต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก  และมีข้อเสนอต่อมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารและการคุ้มครองผู้บริโภคในบริการขนส่งมวลชน ดังนี้

1. คำสั่งให้ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับกลุ่มผู้เสียหายฯ ภายใน 15 วัน

2. เร่งรัดให้มีการกำหนด “กฎหรือระเบียบในการตรวจสอบประวัติหรือสถานะของบริษัทที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ” สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ยื่นขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตพร้อมทั้งกำหนดระบบติดตามกำกับ และลงโทษที่ชัดเจน (control system) และหากพบว่ามีประวัติเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสามารถเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการได้ทันที

3. เร่งรัดให้มีการกำหนดมาตรการความรับผิดชอบและมาตรฐานทางจริยธรรมกับผู้ประกอบการขนส่งที่ดีในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

4. ขยายขอบเขตกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ผู้พิการหรือครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถมีคุณภาพชีวิตได้อย่างปกติ และกลับเข้าสู่สังคมได้เช่นบุคคลทั่วไป

69855519 494899357817731 4876067970192769024 n

          นายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ทางกรมขนส่งฯ รับทราบปัญหา และช่วยเรียกบริษัทฯ เข้ามาเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยเร็ว ส่วนการดำเนินการกับบริษัทฯ นั้นต้องดูว่าจะทำอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมขนส่งฯ มีสุ่มตรวจคุณภาพรถ รวมทั้งออกกฎให้ผู้ประกอบการต้องทำประกันภัยและต้องติดจีพีเอส (GPS) ที่รถโดยสารเพื่อที่ขนส่งฯ จะสามารถตรวจสอบความเร็วและเส้นทางการเดินรถได้ และจะหามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, คดีผู้บริโภค, รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย, เปรมประชาขนส่ง

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน