สคบ.รับฟ้องคดีแทนผู้ประสบเคราะห์ซานติก้าผับ

 กรุงเทพฯ 16 ม.ค. - นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า กรณีเกิดอัคคีภัยที่ซานติก้าผับ จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและระดมให้ความช่วย เหลือ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรมและครอบครัวให้ได้รับการช่วย เหลือ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากผู้ได้รับความเสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้

โดยผู้เสียหายหรือผู้แทนยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับ ความเสียหายในทางแพ่ง หรือผู้เสียหายหรือผู้แทนสามารถยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองต่อศาลแพ่ง ศาลจังหวัด หรือศาลแขวง เพื่อฟ้องคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยวิธีพิจารณาจะใช้ระบบไต่สวนที่มุ่งเน้นให้ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม และหากผู้บริโภคต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักกฎหมายและคดี โทร. 02 1413410-4 ในวันและเวลาราชการ.-สำนักข่าวไทย

 - อ.ส.ม.ท 16-01-52

พิมพ์ อีเมล

เหยื่อซานติก้าผับทำประกันชีวิต 81 ราย

สำนักงาน คปภ. เผยสถิติผู้เสียชีวิต-ผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ซานติก้าผับทำประกันภัยไว้กับ บริษัทประกัน 81 ราย จำนวนกรมธรรม์ 90 ฉบับ เงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 23,670,587.10 ล้านบาท 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วัฒนาให้เหยื่อซานติก้า ติดต่อเขตภายใน1ก.พ. รับเงินช่วยเหลือ

นายวรพจน์ อินทุลักษณ์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กล่าวว่า เขตขอแจ้งให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ ซอยเอกมัย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ติดต่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวัฒนา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย กรณีบาดเจ็บ บันทึกประจำวันที่ออกโดย สน.ทองหล่อ พร้อมสำเนา 1 ชุด ใบรับรองแพทย์ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บ พร้อมสำเนา 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้บาดเจ็บ 1 ชุด หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุดของตนเอง และของผู้บาดเจ็บมาด้วย กรณีเสียชีวิต บันทึกประจำวันที่ออกโดย สน.ทองหล่อ พร้อมสำเนา 1 ชุด ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา 1 ชุด บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้ดำเนินการแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด

ทั้งนี้ ให้นำหนังสือรับรองจากเขตวัฒนา ไปขอรับการช่วยเหลือจากฝ่ายบรรเทาผู้ประสบภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25 52 โดยผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยค่าทำศพ จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถนำหนังสือรับรองไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นได้อีก ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สภากาชาดไทย สำนักงานปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร กรุงเทพมหานคร และส่วนประมง กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร.0-2381-3107

 

- แนวหน้า  17-01-52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน