เครือข่ายผู้เสียหายฯ เตรียมเข้าพบ “วิทยา” ดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

531005 06เครือข่ายผู้เสียหายฯ เตรียมเข้าพบ “วิทยา” 5 ก.ย.หวังสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เหตุค้างสภา ไม่กระดิก ด้าน สพศท.ค้านสุดตัว พร้อมดันร่าง พ.ร.บ.อีกฉบับคู่ขนานนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ว่า ใน วันที่ 5 ก.ย.นี้ ทางเครือข่ายฯ เตรียมเข้าพบ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ โดยเฉพาะประเด็นการฟ้องร้อง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่ไม่สามารถคลี่คลายได้ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายฯ หวังว่า นายวิทยา รวมทั้งรัฐบาลจะเห็นใจ และเข้าใจ เพราะหลังจากพลาดหวังจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา เครือข่ายฯก็ฝากความหวังต่อพรรคเพื่อไทยว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน อย่างแท้จริง

ด้านพญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า ใน เรื่องการเดินหน้าเพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ของผู้สนับสนุนนั้น ตนไม่รู้สึกกังวลใดๆทั้งสิ้น เพราะเรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในนโยบายของพรรคฯอยู่แล้ว แต่หากแนวโน้มของเรื่องดังกล่าว จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีก ทาง สพศท.ยืนยันว่า จะคัดค้านให้ถึงที่สุด แล้วเสนอให้รัฐบาลแก้มาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แทน ทั้งนี้ ถ้าไม่เป็นผลคงต้องนำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ... ของ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ศัลยแพทย์ประสาทโรงพยาบาลราชวิถี เสนอไปเป็นกฎหมายคู่ขนาน ซึ่งขณะนี้มีการปรับปรุงใหม่แล้ว เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

พญ.ประชุมพร กล่าวอีกว่า สำหรับการเข้าพบรัฐมนตรี สธ.เกี่ยวกับกฎหมายนี้ ทาง สพศท.ไม่มีวาระจะเข้าพบโดยตรง แต่จะเป็นการเข้าพบเพื่อผลักดันให้แก้ปัญหาระบบสาธารณสุขด้านอื่นมากกว่า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน

 

บทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
|

พิมพ์ อีเมล