กิจกรรม - สัมมนา มพบ. /  su.mymind /  03 สิงหาคม 2558 /  766 views
มพบ. ร่วมกับ สสส. ชวนผู้สนใจร่วมชมหนังสั้น "เล่าเรื่องผู้บริโภค 6+1 เรื่อง" ฟรี ในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2556 ที่เอสเอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ
"หนังสั้น "เล่าเรื่องผู้บริโภค 6+1 เรื่อง" นี้จะฉายให้ชมฟรี!! เพียง 4 รอบเท่านั้น โดยจะฉายในวันที่ 27 เมษายน 2556 จะฉาย 2 รอบ เวลา 16.00 น. และ 18.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2556 1 รอบ ในเวลา 16.00 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนใน ฐานะที่เป็น "ผู้บริโภค" ได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป­็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไ­ขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิ­ของผู้บริโภคต่อไป เราต้องร่วมมือกัน"

Add Your Comments

Related Videos