กิจกรรม - สัมมนา มพบ. /  su.mymind /  03 สิงหาคม 2558 /  949 views
(2 เมษายน 2556) เวลา 14.00 น. ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้ม­ครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้าน อาหารภาคประชาชน แถลงข่าว ร้องขอความรับผิดชอบจาก เนสท์เล่ ให้มีการเรียกคืน คิทแคท ชั้งกี้ ออกจากชั้นวาง เช่นเดียวกับที่ทำในหลายประเทศที่เป็นข่าว­ไปแล้ว พร้อมชี้แจงแก่สาธารณะให้ทราบถึงสาเหตุของ­ปัญหาและวิธีการแก้ไขของบริษัท

Add Your Comments

Related Videos