กิจกรรม - สัมมนา มพบ. /  su.mymind /  29 เมษายน 2559 /  771 views
ประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี “ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ ๒๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Add Your Comments

Related Videos