ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 กิจกรรม - สัมมนา มพบ. /  su.mymind /  30 เมษายน 2559 /  835 views
วันที่ 30 ของทุกปีคือวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ในปีนี้เครือข่ายผู้บริโภคจัดประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี “ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ ๒๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test