กิจกรรม - สัมมนา มพบ. /  su.mymind /  30 เมษายน 2559 /  838 views
วันที่ 30 ของทุกปีคือวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ในปีนี้เครือข่ายผู้บริโภคจัดประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี “ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ ๒๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Add Your Comments

Related Videos