ศาลรับเป็นคดีกลุ่ม กรณีฟ้อง ‘ดีแทค’ ปัดเศษวินาที

news pic 29072020 dtacclassaction

ศาลมีคำสั่งรับเป็นคดีกลุ่ม กรณีฟ้อง ดีแทคคิดค่าโทรศัพท์ปัดเศษวินาทีเอาเปรียบผู้บริโภค ส่วนเอไอเอสนัดไต่สวนอีกครั้ง 9 พฤศจิกายนนี้

         จากกรณี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตัวแทนผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม 3 ค่ายมือถือดัง เรื่องการคิดค่าโทรศัพท์แบบปัดเศษวินาทีเป็นนาที เนื่องจากการคิดค่าบริการแบบดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเกินกว่าที่ใช้จริง และถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยได้รับความช่วยเหลือจากด้านคดีจากศูนย์ทนายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมนั้น

         ล่าสุด (วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) โจทก์แกนนำของผู้ใช้แบบรายเดือน และว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน ทนายความจากสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมผู้ดูแลคดีดังกล่าว เดินทางไปยังศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อฟังคำสั่งการอนุญาตคดีแบบกลุ่ม โดยศาลมีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่ม โดยให้เหตุผลว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ของค่ายดีแทคต่างได้รับความเสียหายจากการคิดค่าบริการโทรศัพท์แบบปัดเศษวินาทีเป็นนาทีเช่นเดียวกัน แม้ความเสียหายหรือผลกระทบที่สมาชิกกลุ่มแต่ละรายได้รับอาจมีความแตกต่างกัน แต่ความเสียหายก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งยังพิจารณาแล้วว่า หากอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินคดีแบบปกติ

         และในวันเดียวกัน ที่ศาลแพ่งรัชดา มีนัดไต่สวนพยานกรณีฟ้องบริษัทเอไอเอส เรื่องการคิดค่าโทรศัพท์แบบปัดเศษวินาทีเป็นนาที แต่การไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้น โดยศาลมีคำสั่งนัดไต่สวนอีกครั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ที่ศาลแพ่งรัชดา เนื่องจากเป็นวันที่ทุกฝ่ายว่างตรงกัน โดยคาดว่าจะมีคำสั่งรับหรือไม่รับเป็นคดีกลุ่มภายในปีนี้

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ดีแทค, เอไอเอส, คดีกลุ่ม, ปัดเศษวินาที

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน