พฤติกรรมสุดยี้ของรถบริการสาธารณะ

694351

ศูนย์ สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องพฤติกรรมสุด “ยี้” ของรถบริการสาธารณะ สำรวจระหว่าง 19–20

 

ศูนย์ สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องพฤติกรรมสุด “ยี้” ของรถบริการสาธารณะ สำรวจระหว่าง 19–20 พฤษภาคมจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,249  ตัวอย่าง   

 

จาก ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริการ/การขับขี่ ของรถบริการสาธารณะ ที่เคยประสบ พบเห็น หรือคิดว่าไม่เหมาะสมมากที่สุดในการให้บริการ ด้านรถเมล์สาธารณะ รถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และรถของบริษัทเอกชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.72 ขับรถหวาดเสียว  ขับแข่งกัน ขับแย่งผู้โดยสาร ขับปาดหน้า ขับฝ่าไฟแดง  

 

รองลง มา ร้อยละ 24.61 ไม่จอดรับ–ส่งผู้โดยสารตามป้าย จอดรถเลยป้าย จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารในเลนกลาง จอดซ้อนคัน ร้อยละ 10.51 พนักงานพูดจา หรือมีพฤติกรรมไม่สุภาพกับผู้โดยสาร หรือผู้ใช้รถใช้ถนน  ร้อยละ 3.83 จอดแช่ที่ป้ายเดียวนาน ๆ ทำให้รถติด และผู้โดยสารเสียเวลา ร้อยละ 2.28  ปล่อยรถไม่สม่ำเสมอ บางช่วงรถมาติด ๆ กัน บางช่วงไม่มีรถ ร้อยละ 0.82 ระบุว่า สภาพรถเก่า ไม่สะอาด ประตูชำรุด แอร์–พัดลมไม่เย็น กริ่งไม่ดัง และพนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ขณะขับรถ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.41  อื่น ๆ เช่น พนักงานทอนเงินไม่ครบ ตั๋วเก่ามาขาย ขาดความซื่อสัตย์สุจริต พูดจาส่อไปในทางเพศ หรือแสดงพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

 

ด้าน การให้บริการของรถตู้สาธารณะ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.31 ขับรถหวาดเสียว ขับแข่งกัน ขับแย่งผู้โดยสาร ขับปาดหน้า ขับฝ่าไฟแดง รองลงมา ร้อยละ 9.90 จอดแช่ที่ป้ายเดียวนาน ๆ ทำให้รถติด และผู้โดยสารเสียเวลา ร้อยละ 8.04 ไม่จอดรับ–ส่งผู้โดยสารตามป้าย จอดรถเลยป้าย

 

จอดรถรับ–ส่งผู้ โดยสารในเลนกลาง จอดซ้อนคัน ร้อยละ 5.41 รับผู้โดยสารเกินกว่าที่นั่ง ร้อยละ 5.25 สภาพรถเก่า ไม่สะอาด ที่นั่งแออัด แอร์ไม่เย็น ร้อยละ 3.30 พนักงานพูดจาหรือมีพฤติกรรมไม่สุภาพกับผู้โดยสาร หรือผู้ใช้รถใช้ถนน ร้อยละ 1.44 พนักงานใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และร้อยละ 1.35 อื่น ๆ เช่น พนักงานทอนเงินไม่ครบ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต พูดจาส่อไปในทางเพศ หรือแสดงพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศกับผู้โดยสาร คนขับรถแต่งกายไม่สุภาพ ราคาไม่มีมาตรฐาน มีบริการน้อยในแถบชานเมือง พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ขณะขับรถ   

 

ยังมีต่ออีกครับ.

 

ไฟเหลือง

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ที่มา : เดลินิวส์   วันจันทร์ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08:48 น.

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน