เสนอแก้ไขกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

580810 checken
สปช.เศษฐกิจฯเสนอออกกฎหมาย เกษตรพันธสัญญา เพื่อคุ้มครองดูแลเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากบริษัทเอกชนในการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชเศรษฐกิจขายส่งให้เอกชน (ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ

banner_2
ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง
เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ”

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน