เปิดตัวเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ หวังเกิดองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ

เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายผู้บริโภค เปิดตัวเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ หวังผลักดันให้เป็นองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เปิดสภาผู้บริโภคหามาตรการชดเชยรถยนต์มีปัญหา

580420 newsspa
คณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เตรียมจัดเวทีการคุ้มครองผู้บริโภค กรณี สินค้าประเภทรถยนต์ชำรุดบกพร่อง วันพุธที่ 22 เม.ย. โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดี 64

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน