พาณิชย์ติดดาบเชือดโจรลิขสิทธิ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 13 ม.ค.นี้ จะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสืบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ซึ่งพาณิชย์ได้รับการตอบรับจากนายกรัฐ มนตรี เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การทำงานด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรูปธรรมอย่างเข้มข้น มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดและจริงจังมากขึ้น ที่สำคัญยังจะช่วยทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้ละเมิดได้ด้วยรวมทั้งจะแต่งตั้งหน่วยปราบปรามพิเศษ เพื่อออกปฏิบัติการตรวจจับอย่างเต็มที่

ทั้งนี้เมื่อมีคณะกรรมการฯเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการกวาดล้างกระบวนการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาทันที และไม่มีการละเว้นใด ๆ ที่สำคัญต้องไม่มีการทำงานแบบลูบหน้าปะจมูกแต่อย่างใดและต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายการ ดำเนินงานหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากรมว. พาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้วโดยเร่งบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันดูแลอย่างใกล้ชิดและประสานงานร่วมกันให้มากขึ้น ซึ่งได้ทำหนังสือถึงรมว.กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมศุลกากรและ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือไปแล้ว และต้องการให้แนวทางดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะพบว่า ผู้ผลิตและแหล่งผลิตส่วนใหญ่มากกว่า 60% อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน จึงต้องเพิ่มความร่วมมือร่วมกันอย่างเข้มงวด และต้องเร่งกวาดล้าง จับกุม โดยไม่ละเว้นใด ๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้มากที่สุด.
นสพ.เดลินิวส์
12-01-52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน