คปภ.ดัดหลังเคลมแห้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551
โพสต์ทูเดย์ — คปภ.แก้กฎประกันรถชั้น 1 เตือนใครขอเคลมแห้ง เสียครั้งละ 1,000 บาท อย่างไม่มีทางเลี่ยง

 

 

นายอรัญ ศรีว่องไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประกันภัยยาน ยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2552 ผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ควร ทำความเข้าใจและอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ใหม่ให้ดี เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แก้ไขและปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ใหม่แล้ว

กรมธรรม์ใหม่จะแก้ไขเฉพาะเรื่องของความเสียหายส่วนแรก ที่เงื่อนไขกรมธรรม์ใหม่ ระบุว่า ให้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ ผู้เอาประกันต้องเสีย 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชน หรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชน แต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

สำหรับเงื่อนไขเดิม คือ ผู้เอาประกันต้องเสีย 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้เท่านั้น

“ต่อไปรถที่ขอเคลมแห้ง แบบที่ว่าเก็บแผลไว้นานๆ ก่อน แล้วค่อยมาเคลมภายหลัง เช่น ไปชนต้นไม้ เบียดกำแพง หรือเบียดเสามา โดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ชัดเจน จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกครั้งละ 1,000 บาท แต่หากผู้เอาประกันชนแล้วรีบแจ้งเหตุทันที มีที่มาที่ไปชัดเจนว่าเกิดเหตุตรงไหน ก็ไม่ต้องเสีย 1,000 บาท และการคุ้มครองก็ยังเหมือนเดิม” นายอรัญ กล่าว

สำหรับการแก้เงื่อนไขกรมธรรม์ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันที่ขับรถดีใช้ความระมัดระวัง แต่จะส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันที่ขับรถไม่ระวังเท่านั้น ซึ่งต่อไปใครที่ต้องการเคลมแห้งก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าจะคุ้มหรือไม่กับการเสียเงินต่อครั้งที่ 1,000 บาท โดยบริษัทประกันก็หวังว่าจะทำให้อัตราความเสียหายต่อเบี้ยประกันเฉลี่ยทั้งระบบปรับลดลงบ้างเหลือประมาณ 55-60% จากปัจจุบันอยู่เกินกว่า 60% ซึ่งมีผลต่อการคำนวณเบี้ยประกันภัยด้วย

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน