ทำประกันชีวิตยกเลิกได้ ใน 15 วัน

ศาลแขวงขอนแก่นยกฟ้องผู้ร้องหลอกทำประกันชีวิต เหตุเกินกำหนดเวลาบอกเลิกสัญญา และทำประกันต้องอ่านสัญญา และอ่านเอกสารทั้งหมดก่อนลงรายมือชื่อ   หากไม่พอใจในประกันชีวิตแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน  15  วันหลังจากได้รับกรมธรรม์

 

30 ต.ค. เวลา 14.30 น. ศาลแขวงขอนแก่น  พิพากษายกฟ้องคดีผู้บริโภค ผบ.๖๐๔/๕๕ เรื่องขอให้เพิกถอน  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ,เลิกสัญญาประกันชีวิต,ให้คืนเงิน  แนะผู้บริโภคไม่พอใจในประกันชีวิตแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน  15  วันหลังจากได้รับกรมธรรม์

สืบเนื่องจาก นายกฤติ  ทินบุตร รับมอบอำนาจจาก ภรรยา-บุตรสองคน ยื่นฟ้องตัวแทนขายประกันและบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต   จำกัด เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้เพิกถอน  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เลิกสัญญาประกันชีวิต ให้คืนเงิน กรณีถูกตัวแทนบังคับให้ทำประกันชีวิตเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2554   พร้อมทั้งให้เซ็นต์เอกสาร  หลักฐานต่างๆ  โดยไม่รู้ว่าได้เซ็นต์ยินยอมให้บริษัทประกันชีวิต หักเงินจ่ายเป็นเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคารของตนเอง  ซึ่งมาทราบภายหลังเมื่อไปเบิกเงินกับธนาคาร อีกทั้งได้รับกรมธรรม์ล่าช้ากว่า 3 เดือน จึงได้ยื่นฟ้องด้วยตัวเองศาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และได้จำหน่ายคดีไปที่ศาลแขวงขอนแก่น เนื่องจากทุนทรัพย์ในการเรียกร้องไม่ถึง 300,000 บาท

ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องซึ่งมีเนื้อหาว่า หากโจทย์ทั้ง3 ต้องการขอคืนเบี้ยประกันจะต้องดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์จะขอคืนเบี้ยประกันภายใน  15  วัน นับแต่วันที่โจทย์ (ภรรยา-บุตรสองคน โดยนายกฤติ  ทินนาม ผู้รับมอบอำนาจจากโจทย์ทั้งสาม ) ทั้ง 3 ได้รับกรมธรรม์

อีกกรณีหนึ่งหากกรมธรรม์ประกันภัยโจทย์ทั้งสาม  มีอายุเกิน 1 ปีหรือเกินกว่านั้นตามที่กำหนดในเงื่อนไขของกรมธรรม์  โจทย์ทั้งสามอาจบอกเลิกสัญญาและขอเวนคืนกรมธรรม์และรับค่าเวนคืนกรมธรรม์ได้กับจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าของกรมธรรม์ประกันภัย  โจทย์ทั้งสามไม่ได้ยกเลิกกรมธรรม์และขอคืนเบี้ยประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ ทั้งที่ไม่เข้าเงื่อนไข กรณีโจทย์ทั้งสามทำสัญญาประกันชีวิตมีอายุเกิน 1 ปี จำเลยทั้ง 2 จึงไม่ต้องรับผิดคืนเบี้ยประกันให้แก่โจทย์ทั้ง 3

 


ผู้สื่อข่าว : ปฏิวัติ  เฉลิมชาติ  ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน.
Rewriter : สุมาลี  พะสิม

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน