ผู้บริโภค ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลคดีผู้บริโภค กรณีถูกบังคับให้ทำประกันชีวิต

นายกฤติ  ทินบุตร ฮึดสู้ยื่นอุธรณ์ต่อศาลคดีผู้บริโภค กรณีถูกบังคับให้ทำประกันชีวิต หลังศาลพิพากษายกฟ้องตัวแทนขายประกันและบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

 

 

จากเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2555 ที่ผ่านมาศาลแขวงขอนแก่นได้อ่านคำพิพากษาคดี ผบ.604/55 เรื่องขอให้เพิกถอน  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ,เลิกสัญญาประกันชีวิต,ให้คืนเงิน  โดยนายกฤติ  ทินบุตร ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ทั้งสาม ได้ยื่นฟ้องตัวแทนขายประกันและบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต   พิพากษายกฟ้อง คดีนี้ผู้บริโภคที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องไม่ได้ว่าจ้างทนายความ  ใช้ตัวโจทก์เองเป็นผู้แถลงต่อศาล  นับว่าเป็นคดีแรกของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นที่พยายามใช้ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษา ยกฟ้อง  ผู้บริโภคก็ยังมีความพยายามที่จะให้กระบวนการยุติธรรมได้พิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

เมื่อวันที่ 27 พย.55 เวลา 09.30 น.  ที่ศาลแขวงขอนแก่น  นายกฤติ  ทินบุตรผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ทั้งสาม ได้ไปยื่นอุทธรณ์ ในคดีดังกล่าวเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของตน  นับว่าเป็นความพยายามของผู้บริโภคเองที่จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนอันพึงมีพึงได้ และนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องคุ้มครองตนเอง  และเรียกร้องไปทางรับบาลเร่งออก พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะมาทำหน้าที่ให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยต่อไป

นางสาวจินตนา  ศรีนุเดช  : ทีมข่าวผู้บริโภคขอนแก่น  รายงาน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน