บริการสุขภาพ

เครือข่ายผู้บริโภค คนรักหลักประกันยื่นหนังสือ คัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

601019 netnews5
เครือข่ายผู้บริโภค ออกเคลื่อนไหวเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นคัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้อาธิเช่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี. เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตและข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.กำแพงเพชร เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดปทุมธานียื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี  กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ฯ เป็นต้น 

>> ประเด็นการคัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ของภาคประชาชน
>> ติดตามความเคลื่อนไหวการคัดค้านกฎหมายหลักประกันสุขภาพได้ที่  FB:กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

601019 netnews4

601019 netnews3

601019 netnews

พิมพ์ อีเมล