ผู้เสียหายจากการใช้ ‘พาราควอต ’ ยื่นคำร้องให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม พร้อมเรียกค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

news pic 25122019 paraquat cover

ผู้เสียหายจากการใช้ ‘พาราควอต’ ยื่นคำร้องให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเรียกค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท แนะเกษตรกรหรือผู้บริโภครายอื่น ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสามารถขอเข้าชื่อร่วมเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หลังจากที่มีการตัดสินคดี

         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทนายความผู้รับผิดชอบคดีของกลุ่มผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร และผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 14 คน จัดแถลงข่าวกรณีการเดินทางไปยื่นคำร้องที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรก็ได้ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการฟ้อง โดยมีนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีด้วยnews pic 25122019 paraquat 1

          นางสาวศรินธร อ๋องสมหวัง ทนายความผู้รับผิดชอบคดีของกลุ่มผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร กล่าวว่า ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ โดยเกษตรกรทั้ง 14 คนได้ซื้อสินค้าของจากร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรกรรมในจังหวัดภูมิลำเนา และได้นำสินค้ามาใช้ตามวิธีการใช้สินค้า ทำให้กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกในกลุ่มได้รับอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เกิดการเจ็บป่วย และบางรายถึงแก่ความตาย โดยได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท เป็นคดีหมายเลขดำ ที่ ผบ. 4846/2562news pic 25122019 paraquat 2

          “หลังจากยื่นคำร้องไปแล้ว ศาลจึงขอนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มระหว่างของโจทก์และจำเลยมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถือได้ว่าเป็นคดีกลุ่มคดีแรกของประเทศไทยที่มีการเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทนำเข้าสารเคมี ทั้งนี้ จึงอยากจะสื่อสารไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ หากเกษตรกรหรือผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสามารถขอเข้าชื่อร่วมเป็นโจทก์เพื่อเรียกค่าเสียหายได้หลังจากที่มีการตัดสินคดีนี้แล้ว โดยติดต่อประสานงานและติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือ เฟซบุ๊คสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผืนแผ่นดินไทยปลอดสารเคมี หยุดขาย หยุดใช้ ต่อไป” นางสาวศรินธรกล่าวnews pic 25122019 paraquat 3

Tags: ศาลผู้บริโภค, พาราควอต, คดีกลุ่ม, เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน, ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรกร, เกษตร, อำเภอนากลาง, อำเภอศรีบุญเรือง, คำร้อง, ค่าเสียหาย, ได้รับความเสียหาย, เสียหาย

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน