“ฉลาดซื้อ” เผยผลตรวจสารกันบูดในกะทิ แนะรัฐฯ ออกมาตรฐานกะทิ และส่งเสริมการใช้มะพร้าวในประเทศ

12022020 CoconutMilk cover

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เผยผลตรวจ สารกันบูดในกะทิปลอดภัย เตือนผู้บริโภคต้องตกอยู่ในความเสี่ยงหากบริโภคอาหารสะดวกซื้อ พร้อมแนะรัฐฯ ออกมาตรฐานกะทิเพราะเป็นอาหารคู่ครัวไทย และแก้ปัญหามะพร้าวราคาถูกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

          จากการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนจากชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่ากะทิสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดนั้นไม่ใช่กะทิแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้น ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ภายใต้โครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพ จึงสุ่มเก็บผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป 3 แบบ คือ กะทิยูเอชที, กะทิพาสเจอร์ไรซ์ ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และ กะทิคั้นสด จากตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมัน วัตถุกันเสีย (ซอร์บิก, เบนโซอิก) และสารฟอกขาว (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) รวมทั้งหมด 11 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) กะทิแท้ 100% ชาวเกาะ, 2) กะทิสูตรหัวกะทิ ชาวเกาะ, 3) กะทิแท้ พร้าวหอม, 4) กะทิ 100% อัมพวา, 5) กะทิแท้ 100% รอยไทย, 6) กะทิ 100% เรียลไทย, 7) กะทิ เอโร่, 8) กะทิ 100% หัวกะทิ อร่อย-ดี, 9) ร้านกะทิสด จากตลาดคลองเตย, 10) กะทิพาสเจอร์ไรส์ ชาวเกาะ (บรรจุถุง) และ 11) กะทิสำเร็จรูป (บรรจุถุง) สมุย

          ผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น กะทิยูเอชที, กะทิพาสเจอร์ไรซ์ และกะทิสด

กะทิยูเอชที 8 ตัวอย่าง

ลำดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ผลทดสอบ

ส่วนประกอบโดยประมาณ

วันหมดอายุ /ควรบริโภคก่อน

สถานที่เก็บตัวอย่าง

กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
1

กะทิแท้ 100%

ชาวเกาะ (CHAOKOH)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ กะทิแท้ (Coconut milk) 100%, ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ควรบริโภคก่อน
03. 11. 2020
ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า
2

กะทิสูตรหัวกะทิ

ชาวเกาะ (CHAOKOH)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ หัวกะทิ (Coconut Cream) 99.95%, อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier, INS 435), ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ควรบริโภคก่อน
29. 10. 2020
ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า
3

กะทิแท้ 

พร้าวหอม (PraoHom)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ กะทิ (Coconut milk) 100%, ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ควรบริโภคก่อน
21/08/2020
ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า
4

กะทิ 100%

อัมพวา (Ampawa)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ กะทิ (Coconut milk) 100%, ไม่ใช้วัตถุกันเสีย คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือก ควรบริโภคก่อน
EXP: 15/05/20
ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า
5

กะทิแท้ 100%

รอยไทย (Roi Thai)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ กะทิ (Coconut milk) 100%, ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ควรบริโภคก่อน
27/08/2020
บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์
6

กะทิ 100%

เรียลไทย (Real Thai)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ กะทิ (Coconut milk) 100%, ไม่ใช้วัตถุกันเสีย คั้นจากมะพร้าวสด ควรบริโภคก่อน
BBE : 06/06/2020
เดอะมอลล์ สาขา บางแค
7

กะทิ เอโร่

(Coconut Milk)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ กะทิ 99.7% สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 223) สารทำให้คงตัว(INS 407, INS410, INS 412, INS 415, INS 466) อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีซัลไฟต์ 11/06/20 -
8 กะทิ 100% หัวกะทิ อร่อย-ดี (AROY-D) 2.19 ไม่พบ ไม่พบ กะทิ (Coconut milk) 100%, ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ควรบริโภคก่อน
 09/08/2020
ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า
กะทิพาสเจอร์ไรซ์ 2 ตัวอย่าง

ลำดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ผลทดสอบ

ส่วนประกอบโดยประมาณ

วันหมดอายุ /ควรบริโภคก่อน

สถานที่เก็บตัวอย่าง

กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
9

กะทิพาสเจอร์ไรส์

ชาวเกาะ

776.62 ไม่พบ ไม่พบ กะทิ 100 %, วัตถุกันเสีย : โซเดียมเบนโซเอต 0.1% ควรบริโภคก่อน
05/07/19
เดอะมอลล์ สาขา บางแค
10

กะทิสำเร็จรูป

(บรรจุถุง) สมุย

804.24 ไม่พบ ไม่พบ น้ำกะทิ 98.5% กลูโคสไซรัป 1%  วัตถุกันเสีย 0.1%  (โซเดียมเบนโซเอต, INS 211, เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน, สารให้ความคงตัว (INS No.460(i), 407, 466) สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีน ควรบริโภคก่อน
07/06/19

เดอะ มอลล์ สาขา

บางแค

กะทิสด 1 ตัวอย่าง

ลำดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ผลทดสอบ

ส่วนประกอบโดยประมาณ

วันหมดอายุ /ควรบริโภคก่อน

สถานที่เก็บตัวอย่าง

กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
11 กะทิสด ตลาดคลองเตย 325.09 ไม่พบ ไม่พบ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตลาดคลองเตย

          ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวว่า ข้อสังเกตจากผลวิเคราะห์น้ำกะทิ  11 ตัวอย่าง พบว่า ปริมาณสารกันเสีย (กรดเบนโซอิก : ปริมาณที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ประเภทอิมัลชั่น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) มีการตรวจพบใน 4 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) กะทิพาสเจอร์ไรส์ ชาวเกาะ (บรรจุถุง) 776.62 มก./กก., 2) กะทิสำเร็จรูป (บรรจุถุง) สมุย 804.24 มก./กก. 3) กะทิสดจากร้านในตลาดคลองเตย ในปริมาณ 325.09 มก./กก. และ 4) กะทิ 100% หัวกะทิ อร่อย-ดี (AROY-D) ที่ระบุในฉลากว่าไม่ใช่วัตถุกันเสีย แต่พบปริมาณสารกันเสีย 2.19 มก./กก. ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ากะทิสดที่สุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดคลองเตยนั้น ตรวจพบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิกปริมาณ 325.09 มก./กก.

กรดไขมัน : จากผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันพบว่า ปริมาณกรดไขมันที่พบในน้ำกะทิ จากตลาดคลองเตย มีปริมาณสูงที่สุดในทุกชนิดกรดไขมันที่ตรวจพบ (กราฟเส้นสีน้ำเงินในรูป) โดยกรดไขมันที่พบมากที่สุดคือ Lauric acid ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำกะทิตามธรรมชาติ

12022020 CoconutMilk 4

          ดร.แก้ว กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า อาหารสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปนั้น ผู้บริโภคต้องยอมรับความเสี่ยง เพราะความสะดวกนั้นมากับพร้อมความเสี่ยงและการได้รับความอร่อยที่ลดลง อีกทั้งทุกวันนี้กระบวนการผลิตอาหารมักใช้วัตถุเจือปนอาหาร และใช้กระบวนการผ่านความร้อนที่ทำให้ความหอมและรสอร่อยของอาหารลดลง เช่น กะทิ เมื่อนำมาผ่านความร้อนบรรจุลงกล่องหรือขวด จะมีคุณภาพลดลงไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่เก็บอาหารนั้น จะสังเกตว่าเมื่อเราจะนำกะทิสำเร็จรูปมาปรุงอาหาร ในส่วนคุณภาพของกะทิ เช่น ความหอมและรสชาติจะถูกลดทอนไปมากแล้ว

          “ผมคิดว่ากะทิเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในส่วนผสมของอาหารไทยเกือบทุกเมนู ฉะนั้นจึงเสนอให้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เห็นถึงความสำคัญของอาหารประเภทกะทิ เร่งออกมาตรฐานคุณภาพของกะทิในบ้านเรา เพื่อทำให้กะทิของไทยมีคุณภาพดี รสชาติเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการใช้มะพร้าวภายในประเทศในการผลิตอีกด้วย” ดร.แก้วกล่าว

12022020 CoconutMilk 2

ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวว่า เป็นที่ชัดเจนว่าทำไมคนญี่ปุ่นต้องกินข้าวจากดินในประเทศญี่ปุ่น ผู้บริโภคไทยก็เข่นเดียวกัน เวลาเราใช้น้ำกะทิหรือกินแกงทะทิ เราต้องการข้อมูลที่จะบอกเราว่า กะทิ 100 เปอร์เซ็นต์กล่องนี้ทำมาจากมะพร้าวที่มาจากไหน ในประเทศ หรือต่างประเทศ ใช้สารเคมีมากน้อยแค่ไหน เพื่อลดการขนส่ง ลดการนำเข้า ลดการใช้พลังงานในการบริโภค โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้บริโภคที่ดี บริโภคอย่างยั่งยืน

“ในส่วนของฉลากบรรจุภัณฑ์ของกะทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรให้ผู้ผลิตระบุด้วยว่าใช้มะพร้าวจากในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อระบุแหล่งที่มาของอาหารและเพื่อให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร สนับสนุนเกษตรกร รวมถึงสร้างทางเลือกสำหรับผู้บริโภคด้วย” นางสาวสารีกล่าว

ในส่วนของราคามะพร้าวที่ผู้ประกอบการรับซื้อจากชาวสวนนั้น หากยอมรับในคุณภาพของมะพร้าวในประเทศ ทุกฝ่ายต่างต้องการราคาที่เป็นธรรม การรับซื้อตรงจากเกษตรกร น่าจะทำให้เกษตรกรได้ราคาเพิ่มขึ้น หากเราคิดและยอมรับว่า เกษตรกรเป็นผู้อุปการคุณต่อผู้บริโภค เกษตรกรทำงานหนัก สินค้าเกษตรมีราคาถูกเกินไปจนเกษตรกรไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ การกำหนดราคาสินค้าจึงต้องมีราคาที่เป็นธรรม ไม่ใช่เกษตรกรขายสินค้าในราคาถูก ซึ่งเป็นปัญหาดึกดำบรรพ์ที่ยังมีอยู่จนถึงวันนี้ รัฐควรมีการแก้ปัญหา ควรมีข้อมูลปริมาณผลผลิตในประเทศที่ชัดเจน ทันสมัย เปิดเผย การส่งเสริมการตลาดสำหรับเกษตรกร หรือ การจำหน่ายตรงสำหรับเกษตรกร การกำกับพ่อค้าคนกลาง หรือรัฐบาลต้องมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรให้ชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติ จะทำอย่างไรให้ใช้มาตรการนี้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่เกษตรอินทรีย์ให้มากที่สุด รวมทั้งมีเป้าหมายในการขยายเกษตรอินทรีย์ หรือมุ่งไปสู่การเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไปด้วย

12022020 CoconutMilk

ส่วน นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้มาจากการพูดคุยของตัวแทนเครือข่ายมะพร้าวกับผู้ประกอบการทำให้ได้รับทราบว่ากะทิกล่อง 100 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศไทยมีการผสมน้ำมันแบะแซผสมลงไปด้วย ซึ่งน่าจะผิดกฎหมายที่อ้างว่า กะทิ 100 เปอร์เซ็นต์นั้น ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่กะทิ 100 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่ จึงได้นำเรื่องมาร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อทำการทดสอบ

“ผมคิดว่าบ้านเรามีมะพร้าวจำนวนมากและมีมะพร้าวคุณภาพดี แต่ขณะที่ผู้บริโภคในประเทศไม่ได้บริโภคมะพร้าวที่มีคุณภาพดี แต่กลับต้องไปบริโภคมะพร้าวนำเข้า ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็ได้ นอกจากนี้ ผมอยากเห็นการทำกะทิจากมะพร้าวที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยเพื่อทำให้ผู้บริโภคได้รับกะทิที่มีคุณภาพ มีน้ำมันมะพร้าวที่มีคุณค่า แล้วราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งยังช่วยจำกัดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : 'ฉลาดซื้อเผยผลทดสอบผลิตภัณฑ์ กะทิสำเร็จรูป'

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, นิตยสารฉลาดซื้อ, มพบ., สารีอ๋องสมหวัง, สารกันบูด, กะทิ, น้ำกะทิ, เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน