รถโดยสารปลอดภัย/ประกันภัย

มพบ. ช่วยผู้เสียหายรถทัวร์พลิกคว่ำชุดที่สามเจรจาสำเร็จ ประหยัดทัวร์ วิริยะประกันภัย ยอมจ่ายเงินเพิ่มอีก 1.55 ล้านบาท

bus030562.12

      เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับผู้เสียหายชุดที่สาม จำนวน 5 คน จากอุบัติเหตุรถโดยสารสองชั้น บริษัทแอร์ประหยัดทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทน โดยมีผู้แทนบริษัทวิริยะประกันภัย ผู้แทนบริษัทแอร์ประหยัดทัวร์ เข้าร่วมเจรจา

      ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ โดยบริษัทวิริยะประกันภัยและบริษัทแอร์ประหยัดทัวร์ ยินยอมร่วมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายที่บาดเจ็บทั้ง 3 รายและญาติผู้เสียชีวิต 2 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท

      นายธนัช ธรรมิสกุล นักวิชาการด้านรถโดยสารปลอดภัย กล่าวว่า จากอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียหายที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 28 คน ได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายเป็นเงินรวมทั้งหมด 3,276,600 บาท จากการเจรจาไกล่เกลี่ยทั้งสามครั้ง คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 14 คน วันที่ 20 มีนาคม 2562 จำนวน 9 คน และวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 คน

       และแม้ภาพรวมการเจรจาของอุบัติเหตุครั้งนี้จะยุติโดยที่ผู้เสียหายทุกคนได้รับการชดเชยเยียวยาแล้วก็ตาม แต่ปัญหาด้านการชดเชยเยียวยา สิทธิ และการเข้าถึงสิทธิของผู้เสียหายยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานของผู้เสียหายทุกคนที่พบเจอ ทำให้กลายเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เสียหายต้องได้รับการชดเชยเยียวที่เหมาะสมและเป็นธรรม

bus030562.2

อ่านข่าวเพิ่มเติม ที่ลิงห์

มพบ.ช่วยเจรจาผู้เสียหาย 35 ราย เหตุรถประหยัดทัวร์พลิกคว่ำ

ผู้เสียหายรถทัวร์พลิกคว่ำพอใจ ประหยัดทัวร์ วิริยะประกันภัย ยอมจ่ายเงินชดเชยเยียวยากว่า 1.5 ล้านบาท

Tags: รถโดยสารสองชั้น , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล