รถโดยสารปลอดภัย/ประกันภัย

ผู้เสียหายรถทัวร์พลิกคว่ำพอใจ ประหยัดทัวร์ วิริยะประกันภัย ยอมจ่ายเงินชดเชยเยียวยากว่า 1.5 ล้านบาท

bus 20.3.61 1

วันนี้ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับผู้เสียหายที่บาดเจ็บสาหัสจำนวน 9 คน จากอุบัติเหตุรถโดยสารสองชั้น บริษัทแอร์ประหยัดทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทน รอบที่สอง โดยมีผู้แทนบริษัทวิริยะประกันภัย ผู้แทนบริษัทแอร์ประหยัดทัวร์ เข้าร่วมเจรจา

ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ โดยบริษัทวิริยะประกันภัยและบริษัทแอร์ประหยัดทัวร์ ยินยอมร่วมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายทั้ง 9 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ รวมเป็นเงินจำนวน 1,513,600 บาท และทั้งนี้ยังมีผู้เสียหายอีกบางส่วนที่บาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาอาการต่อเนื่อง จะนัดเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายอีกครั้งพร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการรักษาพยาบาล

นายธนัช ธรรมิสกุล นักวิชาการด้านรถโดยสารปลอดภัย กล่าวว่า แม้ว่าในวันนี้ผลการเจรจาจะยุติลงได้ แต่จากอุบัติเหตุครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการชดเชยเยียวยาล่าช้าที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันให้ความสำคัญและมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ทั้งกระบวนการชดเชยเยียวยาผ่านการประกันภัย รวมถึงการผลักดันให้เกิดกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยแท้จริง

bus 20.3.61 2

Tags: รถโดยสารสองชั้น , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล