ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 ข่าว มพบ. ทางโทรทัศน์ /  su.mymind /  16 กันยายน 2558 /  1148 views
ศาลปกครองกลาง พิพากษา รัฐแก้สัญญาทางด่วนโทลล์เวย์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในสมัยรัฐบาล 2 ยุค คือ รัฐบาล"ทักษิณ ชินวัตร" และ รัฐบาล "พล.อสุรยุทธ์ จุลานนท์"

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test