ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 ข่าว มพบ. ทางโทรทัศน์ /  su.mymind /  29 มิถุนายน 2559 /  1152 views

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test