ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 ข่าว มพบ. ทางโทรทัศน์ /  su.mymind /  17 พฤศจิกายน 2558 /  19434 views
ที่นี่ Thai PBS : ผู้เสียหายจากรถโดยสารสาธารณะ เรียกร้องเพิ่มวงเงินประกันภัย (16 พ.ย. 58)

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test