ข่าว มพบ. ทางโทรทัศน์ /  su.mymind /  03 สิงหาคม 2558 /  1166 views
กรุงเทพฯ 9 ต.ค.-ปัจจุบันรถตู้สาธาณะเป็นที่นิยมของผู­้ใช้บริการ เพราะสะดวก รวดเร็ว แต่จากสถิติพบว่าเป็นรถโดยสารที่เกิดอุบัต­ิเหตุมากที่สุด โดยเฉพาะรถตู้ดัดแปลง เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง­่าย หากบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป

Add Your Comments

Related Videos