2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1699 views
"คุยกับสารี" โดย..สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค กับปัญหาฉลากอาหาร "คนแถวหน้า" ภญ.รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บร­ิโภค ภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้าน อาหาร ยา

Add Your Comments

Related Videos