ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  2106 views
หนังสั้น เล่าเรื่องผู้บริโภค (เรื่อง กรรมใคร) สารคดีจากเครือข่าย ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (ผืนดินแห่งชีวิต ตอนที่ 1)

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test