ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1993 views
คุยกับสารี (องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กั­บ การปฏิรูปพลังงาน) คนแถวหน้า (คุณบุญยืน ศิริธรรม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เขตภาคตะวันตก)

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test