ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 อาหารกับผู้บริโภค /  su.mymind /  05 กรกฎาคม 2560 /  347008 views
Published on Jul 4, 2017

ติดฉลากสัญญาญไฟ เตือนเด็กๆ ที่ขนมและเครื่องดื่มทุกประเภท? โดย คุณพชร แกล้วกล้า นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ร่วมลงชื่อสนับสนุนที่ Change.org/Trafficlightlabel

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test