กทค.เห็นชอบให้ทุกค่ายมือถือรีเช็คย้อนหลังคิดค่าโทรเกินจริง

590522 mobuil
ผู้บริโภคมีเฮ มติเบื้องต้น กทค.เห็นชอบให้ทุกค่ายมือถือรีเช็คย้อนหลังคิดค่าโทรเกินจริงตามที่อนุฯ คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ หากพบผิดจริงต้องรายงาน กสทช. เพื่อประกาศให้ผู้ใช้เครือข่ายทราบ นำใบเเจ้งหนี้/ใบเสร็จชำระย้อนหลัง ขอคืนเงินได้ทันที ด้าน มพบ.เผยสถิติร้องเรียน ม.ค.-เม.ย.59 กลุ่มคิดค่าโทรเเพงเกินโปรโมชั่นกว่า 100 ราย

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 10/2559 มีวาระการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ถูกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เก็บค่าบริการประเภทเสียงเกินจริง  

โดยวาระนี้สืบเนื่องจากสำนักงาน กสทช.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายประสงค์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 กรณีประสบปัญหาบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส คิดค่าบริการเกินกว่ากำหนดตาม ประกาศ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท เสียงภายในประเทศ พ.ศ.2555 รวมถึงถูกเรียกเก็บค่าบริการเกินเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตลดค่าบริการลงร้อย ละ 15

ข้อเท็จจริงปรากฎว่า นายประสงค์ใช้บริการส่งเสริมการขาย iSmart 599 โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที และใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ไม่เกิน 1.5 GB แต่เมื่อใช้บริการเกินรายการส่งเสริมการขาย กลับถูกคิดค่าโทรในอัตรา 1.50 บาท เช่น ใบแจ้งหนี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายประสงค์โทรเกินรายการส่งเสริมการขาย 143 นาที แต่ถูกคิดค่าบริการถึง 214.50 บาท ซึ่งผู้เสียหายเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและ เอาเปรียบผู้บริโภค

ทั้งนี้ ปัจจุบันนายประสงค์ได้รับเงินคืนส่วนต่างจากผู้ให้บริการแล้ว ทั้งสิ้น 2,704.75 บาท อย่างไรก็ตาม ได้ มีคำขอให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงการคิดค่าบริการโทรศัพท์ประเภทเสียงของผู้ให้บริการ ทั้งหมดว่าคิดค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และหากพบว่ามีการคิดค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดต้องให้ชดใช้เยียวยาและลงโทษผู้ให้บริการ

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กทค. เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นทาง กทค.เห็นด้วยที่ทางคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช. เสนอเรื่องให้บริษัทผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกค่ายตรวจสอบว่ามีการคิด ค่าโทรเกินจริงหรือไม่ และรายงานมาที่ กสทช. จากนั้นได้ประกาศกับประชาชนว่า ถ้ามีหลักฐาน ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จชำระเงินย้อนหลัง ให้มาขอเงินคืนได้ทันที โดยทาง กสทช. สามารถสั่งการให้ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอให้ทาง บริษัทผู้ประกอบการตรวจสอบเอง แต่ในกรณีที่ไม่มีหลักฐาน ทาง กสทช. จะสั่งให้บริษัทผู้ประกอบการตรวจสอบ ซึ่งได้แจ้งไปยังบริษัทผู้ประกอบการแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการค่ายไหนตอบรับกลับมา

ในขณะที่ข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เดือนมกราคม-เมษายน 2559 พบปัญหาการร้องเรียนกรณีโทรศัพท์มือถือ ทั้งสิ้น 283 ราย โดยปัญหาที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด ดังนี้

1. ปัญหาการถูกคิดค่าบริการแพงเกินจริงไม่เป็นตามโปรโมชั่น, ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้ใช้บริการ, โปรโมชั่นค่าโทรแพง, ถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริม, ถูกคิดค่าบริการแพงเกินอัตรา, ถูกตัดวันโทรออก, เรียกเก็บเงินเพลงรอสายและราคาแพ็คเก็จไม่ตรงตามโฆษณา จำนวน 114 ราย

2. ปัญหาไม่สมัคร SMS แต่ถูกเรียกเก็บเงิน, SMS กวนใจ และส่งข้อมูลผ่านSMSแล้วถูกหักเงิน จำนวน 89 ราย

3.ปัญหาซิมฟรี แต่ถูกเรียกเก็บเงิน, ยกเลิกซิมไม่ได้, ถูกตัดสัญญาณซิม และถูกหลอกให้รับซิมจากค่ายอื่น จำนวน 50 ราย

4.ปัญหาย้ายค่ายเบอร์เดิม ล่าช้าและไม่ให้ย้าย จำนวน 30 ราย

อ้างอิงข้อมูล  สำนักข่าวอิศรา
ภาพปรพะกอบจาก Internet

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน