สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่หาข้อเสนอการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

talacom2
วันที่18เมย 58 ตั้งแต่เวลา 7.30น.สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พร้อมนักวิจัยอิสระสัมภาษณ์กรณีร้องเรียน ภายใต้งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่(สถานีวิทยุคมนาคม)

เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

พิมพ์ อีเมล