ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าฯ กทม. ทวงคืนบึงรับน้ำคู้บอน (แก้มลิง) ให้คนกรุงเทพฯ

news pic 22052020 1

ตัวแทนชุมชนรอบบึงรับน้ำคู้บอน และ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่า กทม. เร่งเดินหน้าประกาศกำหนดเขตเวนคืนที่ดินโครงการแก้มลิงคู้บอน เพื่ิอสร้างความมั่นใจให้กับ ปชช. หลังพบที่ดินบางส่วนมีการปรับหน้าดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพื่อการจัดสรร ชี้ หากปล่อยให้มีการดำเนินการต่อจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกาศเวนคืนที่ดินเพื่อทำบึงรับน้ำ 

            วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน (แก้มลิง) รวมถึงศูนย์พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดิน จัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่เตรียมประกาศฯ และมีนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับหนังสือจากตัวแทนชุมชนฯ แทน

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน ตัวแทนชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน (แก้มลิง) กล่าวว่า ประเด็นที่ขอเข้าพบผู้ว่า กทม. ในวันนี้ มีขึ้นเพื่ิอสนับสนุนโครงการแก้มลิง (คู้บอน) ที่ กทม. จัดหาพื้นที่แก้มลิงรับน้ำฝั่งกทม. ตะวันออกโดยมีการสำรวจเพื่ิอเวนคืนจำนวน 6 บึง ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก สามารถเก็นน้ำชั่วคราวเพิ่มเติมได้อีก 5 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ได้ถูกคัดค้านและล้มเลิกไปถึง 4 บึง ทำให้พื้นที่กักน้ำหายไปถึง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังคงเหลืออยู่เพียง 2 บึง คือ บึงคู้บอนขนาดกักน้ำ 800,000 ลูกบาศก์เมตร และคลองบางชันขนาด 200,000 ลูกบาศก์เมตร หายไปถึง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากทั้ง 2 บึงไม่สามารถเวนคืนที่ดินได้อีก กทม. ก็จะไม่มีพื้นที่แก้มลิงให้ทำบึงรับน้ำได้

 “ปัจจุบัน กทม. ยืนยันชัดว่ากำลังทำโครงการแก้มลิง (คู้บอน) และอยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินตามขอบเขตบึงรับน้ำที่ได้สำรวจออกแบบและมีขอบเขตชัดเจนแล้ว แต่ในความเป็นจริง พบว่า ตอนนี้มีการนำรถแบคโฮและรถถมดินเข้ามาถมที่ดินปรับหน้าดินและรังวัดที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ เพื่อจัดสรรที่ดินในเขตที่ถูกระบุเป็นบึงรับน้ำ ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกว่าโครงการจะถูกยกเลิกไป จึงต้องการให้ผู้ว่า กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมประกาศกำหนดเขตเวนคืนที่ดินเพื่ิอสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า กทม. จะเดินหน้าอย่างจริงจังกับโครงการดังกล่าวอย่างแน่นอน ทั้งงบประมาณเวนคืนที่ดินและงบประมาณก่อสร้าง” ตัวแทนชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน (แก้มลิง) กล่าว

news pic 22052020 2

ชวนอ่าน : บึงรับน้ำคู้บอน

          พื้นที่บริเวณบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดหาพื้นที่ลุ่มต่ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเป็นบึงรับน้ำหรือแก้มลิง ในการชะลอน้ำมากักเก็บไว้ชั่วคราวก่อนจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยต่อไป อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการขอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เป็นพื้นที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรมมีขนาด 130 ไร่หรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล 29 แห่ง สามารถรองรับน้ำได้ 870,000 ลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ 4 เขต คือ เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตสายไหม และเขตมีนบุรี ที่มีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคนอาศัยอยู่

          ปัจจุบัน จากการที่ตัวแทนชาวบ้านลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน และ ผังบริเวณการจัดทำพื้นที่แก้มลิงคลองคู้บอน ตามที่สำนักการระบายน้ำได้กำหนดขอบเขตรูปแบบโครงการให้สำนักการโยธาออกประกาศกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เทียบกับระวางที่ดินแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม พบว่า ที่ดินในพื้นที่โครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนบางส่วนมีการนำรถบรรทุกดินและรถแบคโฮเข้ามาในพื้นที่ มีการถมดิน ปรับหน้าดิน ไถต้นไม้ทิ้ง และมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นแปลงย่อย ๆ เพื่อการจัดสรร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่เตรียมประกาศกำหนดเขตพื้นที่เวนคืนที่ดินเพื่อทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน หากปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปอีก จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกาศกำหนดเขตเวนคืนที่ดินเพื่อทำบึงรับน้ำคลองคู้บอน กระทบต่องบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ที่อาจสูงขึ้นจนไม่สามารถเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการทำบึงรับน้ำได้ และกระทบต่อแผนงานกรุงเทพมหานครในการจัดหาพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

          นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบึงรับน้ำคลองคู้บอนยังมีเหตุพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับชาวบ้านชุมชนริมคลองบางชันที่ถูกปิดกั้นทางเดินเข้าออกจากที่ดินสู่ถนนสาธารณะ และการถมดินสูงล้อมรอบบ้านของชาวบ้านอีก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม | ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน 

• ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน  โทร. 081 4071061
• ติดต่อ คุณพีรญา สว่างวงศ์      โทร. 089 896 6965

 |

 

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, บึงรับน้ำ, น้ำท่วม, คู้บอน, บึงรับน้ำคู้บอน, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ทวงคืน, กรุงเทพฯ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน