ด่วน! ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยื่นฟื้นฟูกิจการของการบินไทย สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ฯ ได้ถึงวันที่ 4 ธันวาคมนี้

10112020 News pic ThaiAirways 01

กรมบังคับคดี ขยายเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้จากการยื่นฟื้นฟูกิจการของการบินไทย โดยผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ฯ ได้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคมนี้!

           จากกรณีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ (อ่านราชกิจจาฯ ได้ที่นี่ : ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งในประกาศระบุให้ ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการยื่นฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ เพื่อรับการชดเชยเยียวยาได้ภายใน 1 เดือน (ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)

          อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภคบางส่วนติดต่อมาที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ว่ายื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการไม่ทัน เนื่องจากเพิ่งเห็นประกาศดังกล่าวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งเกินเวลาที่กำหนดแล้ว มพบ. จึงประสานไปยังกรมบังคับคดี ทำให้ทราบว่าทางกรมฯ ได้ขยายระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ไปจนถึง 4 ธ.ค. 2563

          โดยผู้บริโภคสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ฯ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่นี่ เว็บไซต์กรมบังคับคดี) และสำเนา พร้อมพยานหลักฐานประกอบ ได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 อาคาร 25 ปี ชั้น 1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เบอร์โทรศัพท์ 02-887-5095 หรือ 02-887-5097

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มพบ., สายการบิน, COVID-19, โควิด-19, ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค63, การบินไทย, ฟื้นฟูกิจการ, คืนตั๋วสายการบิน, คืนตั๋ว

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน