สมาคมเพื่อนโรคไตเรียกร้องขอขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มช่วงโรคระบาดให้กับผู้ป่วยโรคไตฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ติดเชื้อ COViD-19 และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง