มพบ. จัดเวทีวิชาการ “กฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคแบบไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์”

 

news laws 060119

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดเวทีวิชาการ “กฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคแบบไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์”

            วันที่ 6 มกราคม 2562 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (คอบช.) จัดเวทีวิชาการ “กฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคแบบไหน ที่ประชาชนได้ประโยชน์” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชี้ให้เห็น จุดอ่อน-จุดแข็ง ของร่างกฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคทั้งฉบับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงจุดยืนขององค์กรผู้บริโภค ที่ควรมีต่อกฎหมายฉบับกฤษฎีกาซึ่งกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์หน้า

Consumer Law 3

Consumer Law 2

Consumer Law 1

 

Tags: สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ, มาตรา46

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน